Nieuws

 • We zijn momenteel op zoek naar een projectleider vastgoedprojecten. Idealiter begint het contract in september 2024. Raadpleeg de vacature hier.

 • U staat op het punt om het jaarverslag van Community Land Trust Brussels (CLTB) te openen, door te bladeren of te lezen. Kort samengevat: innovatieve projecten, een bijzonder actieve gemeenschap en ook een paar onzekerheden. CLTB in 2023, dat is: 1.813 leden, 115 bewoonde woningen,...

 • Ter gelegenheid van de jaarlijkse Algemene Vergadering namen de leden van Community Land Trust Brussel deel aan een fotoshoot. Het was voor hen een gelegenheid om hun steun te betuigen aan CLTB. Leden die hun foto in betere kwaliteit willen, kunnen deze aanvragen : welcome@cltb.be...

 • Op zaterdag 20 april kwamen ongeveer honderd leden bijeen voor de jaarlijkse Algemene Vergadering. Op de agenda stond een voorstelling van het activiteitenverslag 2023 met boeiende getuigenissen van leden en parners, uitleg over de jaarrekening en de begroting 2024, enz. Het was ook een gelegenheid...

 • Community Land Trust Brussel nodigt van harte alle leden (en geïnteresseerden) op zijn Algemene Vergaderingop zaterdag 20 aprilZaal Emil, Marie Curiesquare 40 in Anderlecht  14 u. – 14.30 u. Onthaal14.30 u. – 16.30 u. Algemene vergadering 16.30 u. – 17u. Drink Kinderen zijn welkom! We voorzien...

 • Wij, als bewoners, leden, bestuursleden of teamleden, willen woonprojecten ontwikkelen die een antwoord bieden op de uitdagingen van vandaag en morgen: de wooncrisis, de groeiende ongelijkheid en de klimaatverandering. Uit ons 2e impactrapport komen een aantal resultaten naar voren: 82% van de bewoners zegt zich...

 • Een avond om elkaar te ontmoeten, te discussiëren en inspiratie op te doen uit de ervaringen van wooncoöperaties in Berlijn en Genève. Léa Oswald en Michael Lafond zullen hun ervaringen delen. Léa’s wooncoöperatie wordt momenteel gebouwd in Genève (Archipel). Michael woont al 10 jaar in...

 • Wie in een wooncoöperatie woont is huurder noch eigenaar. De coöperatie is eigenaar van de woningen. De bewoner koopt aandelen van de coöperatie en is zo in zekere zin “mede-eigenaar”. Dit geeft hem ook een woonrecht, in ruil voor een betaalbare maandelijkse huur. Woningcoöperatie en...

 • De participatieve studie over de Brusselse commons is gepubliceerd. Deze studie, op initiatief van Leefmilieu Brussel en Economie en Werkgelegenheid Brussel, heeft als doel de Brusselse commons, hun economische, ecologische en democratische impact en hun ontwikkelingsmogelijkheden in kaart te brengen. Dit rapport is het resultaat...

 • Om een antwoord te bieden op de klimaatverandering en de uitstoot van broeikasgassen te verminderen, lanceert het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een omvangrijk energierenovatieprogramma. Tegen 2050 moet elke woning geïsoleerd zijn, een hoge energieprestatie hebben (PEB C) en geen aardgas, steenkool of stookolie meer gebruiken. Verplichte...

 • De VZW Community Land Trust Brussel past haar statuten aan aan het nieuwe wetgevende kader en maakt van de gelegenheid gebruik om een aantal bijkomende wijzigingen door te voeren.Daarom worden de leden uitgenodigd om de Algemene Vergadering bij te wonen op donderdag 14 december. Deze...

 • In aanloop naar de regionale verkiezingen van juni 2024 publiceert Community Land Trust Brussel een politiek memorandum. Om meer te leren over onze eisen, klik hier voor het memorandum.  Memorandum 2024

 • Daphné, Claudie, Nada en Nora werden verliefd op de lokalen van Le Nid in Anderlecht. Sinds enkele maanden gebruiken ze de ruimte voor de uitoefening van hun beroep. Maak kennis met deze gepassioneerde logopedisten, psychomotorische therapeuten, orthopedisten en bemiddelaars. Kunnen jullie zichzelf voorstellen? Daphné: Ik...

 • Afgelopen juni, tijdens het International Social Housing Festival in Barcelona, werd het European Community Land Trust Network officieel gelanceerd. Het uiteindelijke doel van het netwerk is om de oprichting van nieuwe CLT’s in Europa te vergemakkelijken en het model te promoten. Leilani Farha, directeur van...

 • CLTB bouwt niet alleen betaalbare woningen, maar ook veerkrachtige gemeenschappen. Een van de middelen die we daarvoor inzetten is een participatief budget. Hier een terugblik op het evenement van dit jaar, waarbij bestaande initiatieven werden voortgezet en de banden tussen de verschillende woonprojecten en de...

 • Inhuldigingen en vieringen, het veiligstellen van CLTB-vastgoedprojecten, gemeenschapsactiviteiten, verspreiding van het CLT-model… Het jaarverslag belicht alle initiatieven die Community Land Trust Brussel in 2022 ondernam, samen met de bewoners en partners. 16 pagina’s om alles te weten te komen over het jaar 2022 bij CLTB....

 • De jaarlijkse Algemene Vergadering van CLTB vond plaats op woensdag 26 april, in het prestigieuze kader van het Huis voor podiumkunsten La Bellone. Zoals elk jaar werden talrijke leden gemobiliseerd voor een mooi moment van uitwisseling. Dank aan allen die aanwezig waren: 59 bewoners en...

 • Community Land Trust Brussel nodigt u van harte uit op zijn Algemene Vergadering op woensdag 26 april 2023Bellonahuis, Vlaamsesteenweg 46 – 1000 Brussel Programma 16.30 u.  Onthaal17 u. – 18.30 u. Algemene Vergadering18.30 u. – 19.30 u. Drink Kinderen zijn welkom! We voorzien activiteiten voor...

 • In Brussel zijn er ook veel huiseigenaars die het moeilijk hebben om de eindjes aan mekaar te knopen. Sommige gezinnen met een laag inkomen konden wel een huis kopen, maar hebben niet de middelen om het te renoveren. De komende jaren zullen eigenaars ook verplicht...

 • Community Land Trust Brussel heeft zijn eerste beheerscontract ondertekend in aanwezigheid van Staatssecretaris Nawal Ben Hamou. Dit is opnieuw een erkenning die het belang van CLTB in het Brussels Gewest benadrukt. Hartelijk dank aan de Staatssecretaris en haar kabinet, aan Brussel Wonen (en in het bijzonder Muriel...

Ce site utilise des cookies pour améliorer votre expérience. Nous supposerons que cela vous convient. Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring te verbeteren. We gaan ervan uit dat je hiermee akkoord gaat. This website uses cookies to improve your experience. We assume you are ok with this.  Read more