Wie kan kopen?

Een woning kopen met CLTB: voorwaarden en verplichtingen

Voorwaarden om bij CLTB een woning aan te kopen

De voorwaarden om zich kandidaat te stellen voor de aankoop van een CLTB-woning worden in detail beschreven in het CLTB-reglement. U vindt een samenvatting hieronder:

 • Ingeschreven zijn in het bevolkingsregister of in het vreemdelingenregister;
 • Nog GEEN huiseigenaar zijn in België of in het buitenland op het moment dat u zich kandidaat stelt;
 • Het inkomensplafond voor de toelating tot sociale huisvesting NIET overschrijden;
 • De financiële capaciteit hebben voor de aankoop van de gewenste woning. Dit betekent dat u moet aantonen dat u over voldoende leencapaciteit beschikt en, indien u over een persoonlijke bijdrage (spaargeld) beschikt, moet dit ook worden aangetoond.
 • Geselecteerde kandidaten zullen een voorschot van ongeveer € 2.000 betalen. Het bedrag kan
  echter verschillen per project.

CLTB verkoopt woningen, maar kent geen hypothecaire leningen toe. Om te kopen moet u dus een lening aanvragen bij het Woningfonds of een andere kredietinstelling. Hou er rekening mee dat u bij de afbetaling van uw lening ook interest moet betalen.

Kenmerken van een aankoop bij CLTB

U sluit zich aan bij een groep

Kopen bij CLTB betekent samen met je toekomstige buren, mede-eigenaars in het gebouw, wonen. Er zullen veel bijeenkomsten zijn met de groep: om de aankoop voor te bereiden, het beheer van het medeeigendom en het leven in het gebouw te organiseren, de buurt te ontdekken … Een woning kopen neemt tijd in beslag en vereist de beschikbaarheid van het hele huishouden.

U koopt onder het juridische regime van erfpacht

Het bijzondere aan het model van Community Land Trust is dat het eigendom van de grond wordt gescheiden van het eigendom van de gebouwen, waardoor het mogelijk wordt om betaalbare woningen aan te bieden van generatie op generatie.

 • CLTB blijft eigenaar van de grond waarop uw woning is gebouwd.
 • U betaalt een huurprijs op de grond van € 10/maand die geïndexeerd kan worden.
 • Als u uw woning wil doorverkopen, zal dit moeten gebeuren via onze organisatie: CLTB selecteert de kandidaten uit haar inschrijvingslijst en bepaalt ook de verkoopprijs.
 • Het erfpachtrecht heeft een beperkte duur, momenteel van 50 jaar. Aan het einde van de 50 jaar kan dit recht worden verlengd. Indien het erfpachtrecht niet wordt vernieuwd, wordt uw woning te koop aangeboden en wordt de verkoopprijs bepaald door CLTB volgens de vastgestelde formule (zie verder).

Voorwaarden met betrekking tot het inwonen

 • Als CLTB-eigenaar dient u de woning die u koopt zelf te bewonen, minimaal 9 maanden/jaar.
 • Er is geen ander gebruik dan die van woning toegelaten (geen professionnele activiteit).
 • Werken worden toegelaten (onder specifieke voorwaarden).
 • Als u een andere woning wilt kopen, moet u eerst uw CLTB-woning verkopen.

Bijzondere situaties: uitzonderingen zijn mogelijk met instemming van CLTB.

Hoeveel kost een woning?

Hoeveel zal ik per maand moeten betalen?

Het onderhoud van een gebouw is duur. Aangezien u een eenheid koopt die deel uitmaakt van een mede-eigendom, moet u betalen voor het onderhoud van de gemeenschappelijke ruimtes (bv. inkomhall, lift), voor de verzekering … U zult de aankoop van uw woning moeten financieren, maar ook deze gemeenschappelijke kosten moeten betalen.

Terugbetaling van uw woonkrediet aan de bank

Volgens uw situatie

Huur van de grond (kanon) te betalen aan CLTB

€ 10/maand

Belasting op onroerend goed: +/- € 1.000 tot
1.200/jaar voor een nieuwe woning

Afhankelijk van de gemeente en de oppervlakte van de woning

€ 80-100/maand voorzien

 

Kosten van mede-eigendom: werkkapitaal (voor klein onderhoud in het gebouw) +reservefonds (voor grotere werken)

Afhankelijk van de grootte en het type appartement:

min. € 1,3/m2/maand voor een appartement met lift

minimum € 1,1€/m2/maand voor een appartement zonder lift.

Water, elektriciteit, verwarming

Afhankelijk van uw verbruik

Voorwaarden voor doorverkoop

De doorverkoop van een woning gebeurt altijd via CLTB, die de volgende kandidaat selecteert op de inschrijvingslijst.

De verkoopprijs wordt berekend volgens onderstaande formule:

Aankoopprijs (excl. kosten)
+ 25% van de meerwaarde van de woning
+ meerwaarde door eventuele werken tijdens de bezetting (die vermeld werden bij CLTB)

Voorbeeld:
Aankoopprijs (excl. kosten): € 180.000

Aankoopprijs kosten inbegrepen (notaris-, kredietkosten): € 207.000 

Om de prijs inclusief kosten te berekenen: tel er ongeveer 15% van de prijs exclusief kosten bij op.
Waarde tegen marktprijs op het moment van aankoop: € 230.000
Waarde tegen marktprijs op het moment van de doorverkoop: € 250.000
Meerwaarde van € 20.000
Verkoopprijs = € 180.000 + € 5000 (25% van de meerwaarde)

= € 185.000

Het Woningfonds heeft ook een voorkooprecht op de goederen die het financiert en kan u vragen een vergoeding te betalen als u binnen 5 jaar na aankoop doorverkoopt.

Wat gebeurt er als mijn inkomen stijgt? Wordt de verkoopprijs herzien?

Nee, de verkoopprijs wordt op het moment van uw engagement vastgelegd en zal niet meer aangepast worden. Als uw inkomen stijgt, is dit dus in uw voordeel.

Kunnen mijn kinderen mijn woning erven?

Wanneer de erfgenamen willen verkopen:

De erfgenamen hebben steeds recht op de ‘gekapitaliseerde’ waarde van de geërfde woning (dat wil zeggen de contante waarde van het onroerend goed).

Wanneer de erfgenamen in de woning willen blijven wonen:

Als een van de erfgenamen in de woning wil blijven, kan dat zonder probleem de eerste 30 jaar na de aankoopdatum.

Voor de daarovolgende 20 jaar van de erfpacht:

 • Indien CLTB op het einde van de eerste 30 jaar van bezit vaststelt dat de erfgenaam er woont en niet voldoet aan de voorwaarden voor toegang tot een CLTB-woning (te hoog inkomen), dan zal CLTB de woning terugkopen van de erfgenaam, die zal genieten van de ‘gekapitaliseerde’ waarde.
 • Indien CLTB daarentegen vaststelt dat de erfgenaam zich in de toegangsvoorwaarden tot een CLTB-woning bevindt, dan zal CLTB geen aankoopoptie activeren en zal de erfgenaam tot het einde van de 50 jaar van de erfpacht in de woning kunnen blijven, met mogelijkheid tot verlenging van het erfpachtrecht.

Ce site utilise des cookies pour améliorer votre expérience. Nous supposerons que cela vous convient. Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring te verbeteren. We gaan ervan uit dat je hiermee akkoord gaat. This website uses cookies to improve your experience. We assume you are ok with this.  Read more