Aankoopprocedure

Wat moet u doen als u geïnteresseerd bent in een woning die door CLTB te koop wordt aangeboden?

De toewijzing van woningen gebeurt in 4 fasen:

1

Oproep tot de kandidaten: u bevestigt uw interesse

2

U bezoekt het woonproject en bevestigt uw interesse voor één (of meerdere) appartement(en)

3

Wij controleren of u in aanmerking komt en berekenen uw inkomenscategorie

4

De woningen worden toegewezen volgens de volgorde van inschrijving

1.

Oproep van kandidaten en bevestiging van uw interesse

Wanneer er woningen te koop staan, worden kandidaat-kopers per  e-mail gecontacteerd en krijgen tevens een waarschuwing per SMS. Vergeet ons dus zeker niet te verwittigen als uw contactgegevens veranderen.

Indien u geïnteresseerd bent in één van de woningen, vult u het onlineformulier in om uw interesse te besvestigen. U krijgt  7 dagen de tijd om dit formulier in te vullen. Zodra u het formulier hebt ingevuld, ontvangt u automatisch een e-mail ter bevestiging. Wees erop attent dat deze e-mail in uw spamberichten kan terechtkomen. 

Als u niet geïnteresseerd bent, hoeft u niet te reageren en behoudt u uw inschrijvingsnummer.

Als u vragen hebt of hulp nodig hebt bij het indienen van uw aanvraag, kunt u contact met ons opnemen per e-mail (support@cltb.be) of per telefoon (02/840 61 48).

2.

U bezoekt het project en bevestigt uw interesse voor één (of meerdere) appartement(en)

Wij nemen contact op met de geïnteresseerde kandidaten, in de volgorde van de inschrijvingen, om hen uit te nodigen voor een bezoek aan het woonproject.

Tijdens het bezoek zullen we het project en de plannen van de appartementen gedetailleerd voorstellen. Het bezoek is verplicht om te solliciteren.

Zodra u de woonprojecten heeft bezocht, kunt u bevestigen of u nog steeds geïnteresseerd bent in één van de woningen door een koopaanvraag in te dienen.

Uw keuze hangt onder meer af van uw financiële draagkracht. Daarom dient u ons vóór het bezoek een schatting van uw leencapaciteit toe te sturen, uitgevoerd door het Woningfonds of een andere financiële organisatie.

Om een schatting van uw leencapaciteit aan te vragen bij het Woningfonds, vult u hun online inschrijvingsformulier in. en/of plant u telefonisch een afspraak ( 02/504 32 11) of per e-mail op het adres: infopret@fonds.brusselsAls de schating van uw leencapaciteit reeds een aantal jaren oud is, is het noodzakelijk deze te updaten.

3.

Wij controleren of u in aanmerking komt en berekenen uw inkomenscategorie

Ter herinnering: er zijn bepaalde voorwaarden om een CLTB-woning te kunnen aanschaffen. Heeft u onderstaande informatie geraadpleegd?

Om te kunnen nagaan of u in aanmerking komt om een woning te kopen bij CLTB, uw inkomenscategorie te bepalen en om samen met u te evalueren welke woningen voor u toegankelijk zijn, dient u ons volgende documenten per e-mail te sturen naar support@cltb.be.

 • Een kopie (recto-verso) van de identiteitskaart van de kandidaat-koper(s);
 • Uw gezinssamenstelling niet ouder dan 3 maanden (te vragen aan de bevolkingsdienst van uw gemeente of via de website IRISbox.be: https://irisbox.irisnet.be/irisbox);
 • Het laatst ontvangen aanslagbiljet van de inkomsten van alle meerderjarige gezinsleden (u krijgt dit normaalgezien jaarlijks per post). U kunt een kopie krijgen bij de federale overheidsdienst financiën: 02 572 57 57 of via de website MyMinFin.;
 • Een attest voor de inkomens  die niet in het aanslagbiljet worden vermeld: attest van het OCMW, inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT), studiebeurzen (enkel voor doctoranten) voor alle gezinsleden die niet ten laste zijn;
 • Een attest erkenning van handicap (indien van toepassing);
 • Een bewijs voor de ontvangen kinderbijslag (minder dan 3 maanden oud) met vermelding van de namen van de kinderen waarvoor de toelagen worden betaald, en het totale bedrag van de ontvangen toelagen;
 • Een recente berekening, via het Woningfonds of een andere kredietinstelling, van uw leencapaciteit (niet ouder dan 12 maanden). Indien u dit nog nooit hebt gedaan, dient u het registratieformulier op de website van het Woningfonds in te vullen.

Bovendien bepaalt uw inkomenscategorie tot welke huisvestingscategorie u toegang heeft (en dus de prijs van het appartement).

 • Als u tot inkomenscategorie D behoort, heeft u toegang tot woningen van categorieën D, C, B en A.
 • Als u tot inkomenscategorie C behoort, heeft u toegang tot woningen van categorieën C, B en A.
 • Als u tot inkomenscategorie B behoort, heeft u toegang tot woningen van categorie B en A.
 • Als u tot inkomenscategorie A behoort, heeft u enkel toegang tot categorie A-woningen.

4.

De woningen worden toegewezen volgens de volgorde van inschrijving

Ons toewijzingscomité wijst de woningen toe. De selectie wordt gemaakt uit de kandidaten die aan de voorwaarden voldoen, in de volgorde van inschrijving. Er wordt geen voorrang toegekend op basis van de woonsituatie, zoals vaak wel het geval is bij sociale huisvesting. Er wordt enkel voorrang gegeven:

 • aan grote gezinnen voor appartementen met 3 en 4 slaapkamers. 
 • aan kandidaat-kopers met een handicap: 5% van de woningen wordt bij voorrang toegewezen aan mensen met een handicap.
 • aan mensen in een rolstoel voor aangepaste woningen)

   (zie ons reglement)

Zodra u geselecteerd wordt voor een woning, staat u niet langer op onze lijst van kandidaten en kunt u zich niet meer aanmelden voor een ander project.

NOG VRAGEN? HEB JE HULP NODIG? Indien u vragen heeft of hulp nodig heeft bij uw aanvraag, kunt u contact met ons opnemen per e-mail op support@cltb.be of telefonisch op 02/840 61 48.

Ce site utilise des cookies pour améliorer votre expérience. Nous supposerons que cela vous convient. Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring te verbeteren. We gaan ervan uit dat je hiermee akkoord gaat. This website uses cookies to improve your experience. We assume you are ok with this.  Read more