Ons bestuur

CLTB bestaat uit een Vereniging Zonder Winstoogmerk en een Stichting van Openbaar Nut.

Voor CLTB is het van belang dat alle belanghebbenden vertegenwoordigd zijn in zijn raad van bestuur. Daarom is die raad evenwichtig samengesteld uit bewoners, omwonenden en mensen uit het middenveld, en vertegenwoordigers van de overheden.

Illustration : Monica Gallab

VZW

De vzw Community Land Trust Brussel is belast met het dagelijks beheer van de terreinen die eigendom zijn van de Stichting. hij heeft het personeel in dienst, ontwikkelt de woonprojecten en zorgt voor de begeleiding van de bewoners en de gemeenschapswerking.

Stichting van Openbaar Nut

De Stichting van Openbaar Nut ‘Community Land Trust – Brussels’ (SON CLTB) koopt terreinen waarop de woningen gebouwd worden. Ze blijft altijd eigenaar van deze terreinen en delegeert het beheer van haar patrimonium aan de vzw CLTB.

Raad van bestuur van de VZW

Overheden – Brussels Hoofdstedelijk Gewest
 • Laurence Demeulemeester
 • Liesbet Temmerman
 • Jan Verheyen
 • Maxime Van Caillie
 • Thomas Otte
 
Bewoners
 • James Di Falco
 • Monique Rwambonera 
 • Massandje Bamba
 • Liliane Mwitende 
 • Pascale Athey
 
Middenveld
 • Maria Elvira Ayalde
 • Silvia Rollo Collura
 • Loïc Geronnez
 • Pierre Denis
 • Sam Rozenzweig

Raad van bestuur van de Stiching

Overheden – Brussels Hoofdstedelijk Gewest
 • Liesbet Temmerman
 • Laurent van der Elst
 • Maxime Van Caillie
 
Bewoners
 • Kerfalla Sanoh
 • Caroline Soulier
 • Driss Soussi
 
Middenveld
 • Loïc Géronnez
 • Pierre Denis
 • Paula Caballero

Ce site utilise des cookies pour améliorer votre expérience. Nous supposerons que cela vous convient. Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring te verbeteren. We gaan ervan uit dat je hiermee akkoord gaat. This website uses cookies to improve your experience. We assume you are ok with this.  Read more