Partners

Doorheen ons parcours hebben we de kans gehad om in contact te komen met talrijke verenigingen en instituties die zich inzetten om de toegankelijkheid van huisvesting te bevorderen. Samen hebben we een echt vertrouwensnetwerk opgebouwd, dat ons toelaat om elkaar te ondersteunen bij het bijstaan van kansarme personen. Op deze pagina kunt u een lijst vinden van de partners die van essentieel belang zijn voor de goede werking van onze organisatie.

Ons Steun

CLTB wordt ondersteund door meerdere publieke en institutionele partners:

  • Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, bevoegd voor Huisvesting, kent elk jaar een envelop toe aan CLTB om de werking van de vzw te verzekeren. Daarenboven wordt, sinds 2014, jaarlijks een investering van 2 miljoen euro toegekend voor de realisatie van onze woonprojecten.
  • Daarnaast kan CLTB rekenen op complementaire middelen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in het kader van wijkcontracten of het co-create programma van Innoviris (Citizendev project).
  • CLTB wordt ondersteund door de Europese Unie via het Interreg programma Noordwest-Europa: “Sustainable Housing for Inclusive and Cohesive Cities (SHICC)” (2018-2020), alsook via het programma “Urban Innovative Actions” onder het thema wonen.
  • CLTB wordt ook gesteund door de 4WINGS Foundation. Met die steun professionaliseren we onder andere onze fondsenwervings- en communicatiepolitiek, en de ontwikkeling van vastgoedprojecten.
Ons Partners

De projecten van CLTB worden samen met vele partners uitgebouwd. We danken onze partnerverenigingen, die zich dagelijks inzetten bij de voorbereiding en opvolging van onze projecten, die de CLTB oprichtten, of die onze beweging steunen.

In elk woonproject van CLTB, worden de volgende partners betrokken:

  1. Woningfonds Brussel, die hypotheken verstrekt aan de kandidaat-kopers. Voor sommige projecten is het Fonds ook de bouwheer die verantwoordelijk is voor de aanbestedingen.
  2. De lidverenigingen, die een belangrijke rol spelen bij de ontwikkeling van onze organisatie en bij de voorbereiding van nieuwe projecten. Ze geven ons de legitimiteit om te doen wat we doen, en velen van hen helpen bij de ontwikkeling van projecten samen met de toekomstige bewoners, als lid van een of andere werkgroep, of vanuit de algemene vergadering.

Ce site utilise des cookies pour améliorer votre expérience. Nous supposerons que cela vous convient. Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring te verbeteren. We gaan ervan uit dat je hiermee akkoord gaat. This website uses cookies to improve your experience. We assume you are ok with this.  Read more