Gemeenschapswerking

CLTB bouwt woningen, maar bouwt ook aan een sterke gemeenschap. De bewoners van de woningen op onze grond, de verenigingen waar we mee samenwerken, onze sympathisanten, onze bestuurders, ons team en onze vrijwilligers, de gezinnen die actief zijn in een van onze projectgroepen of wachten tot ze deel kunnen uitmaken van zo’n groep: Allen samen vormen ze de CLTB gemeenschap. Allen samen vormen ze de basis van onze werking en geven ze er op een of andere manier vorm aan. Het is een grote en diverse groep. We investeren dagelijks in het versterken van deze groep tot een echte gemeenschap.

Bewoners en buren geven vorm aan onze projecten:

Een van de elementen die ons het meest onderscheidt van klassieke huisvestingsactoren is de manier waarop bewoners betrokken worden bij het ontwerp en het beheer van de gebouwen. Elk nieuw project start met een reeks De aanbevelingen van deze workshops worden opgenomen in onze lastenboeken, zodat de ontwerpbureaus er kunnen rekening mee houden. Vervolgens worden de deelnemers aan de workshops betrokken bij de keuze van het architectuurproject.

 

Eens we de bouwvergunning voor het project hebben bekomen stellen we een projectgroep samen, de groep van de toekomstige bewoners. Vanaf dan komt deze groep zeer regelmatig samen, begeleid door CLTB en zijn partnerorganisaties.

 

Deze samenkomsten zijn zowel vormingsmomenten (vormingen over het juiste gebruik van een passiefhuis, over het beheer van een mede-eigendom, over hoe je samen kan beslissingen nemen,…) en om de regels vast te leggen over hoe er zal worden samen gewoond. Op die manier worden de bewoners voorbereid om later zelf het project te beheren.

 

Van bij de start proberen we ook zo veel mogelijk banden te smeden tussen de bewoners van het CLTB project en de rest van de buurt. Dat kan bijvoorbeeld door de gebouwen of terreinen die we aankopen, in afwachting van de bouwwerken, ter beschikking te stellen voor tijdelijk gebruik door de buurt. In het project Arc-en-Ciel namen de toekomstige bewoners het initiatief om, jaren voor hun woningen gebouwd waren, regelmatig een rommelmarkt te organiseren voor de buurt, op de stoep voor de bouwwerf.

Een netwerk van leden :

CLTB gelooft in de kracht van gewone mensen om van Brussel een betere plaats te maken. Een groot deel van ons publiek bestaat uit mensen met een laag inkomen, weinig opleiding, en weinig kansen. Wij willen hen de mogelijkheid geven om zelf initiatieven te nemen om hun situatie en die van de andere leden te verbeteren. Daarom werkten we, van 2017 tot 2020, mee aan het project Citizendev. Via dit project konden we leden ondersteunen om “burgerinitiatieven” te nemen. Daaruit groeiden onder andere het collectief Green Cantine, een groep vrouwen die samen kookt en nadenkt over de mogelijkheid om hier een professionele activiteit van te maken. Ook het project Roue Libre, waarin leden aan andere leden leren fietsen, is hieruit ontstaan.

In 2020 heeft CLTB twee nieuwe woonprojecten ingehuldigd. Sinds dan ligt de nadruk van onze ledenwerking op gemeenschapsvormende activiteiten binnen en rond onze woonprojecten. Zo denken onze leden bijvoorbeeld na over het organiseren van huiswerkklasjes binnen het project Arc-en-Ciel, en willen we nadenken welke rol onze woonprojecten kunnen spelen om alternatieve vormen van mobiliteit te promoten en mogelijk te maken. Begin 2021 lanceerden we ook een participatief budget, dat door onze leden kan gebruikt worden om zelf projecten te ontwikkelen

De gemeenschap bestuurt CLTB :

Het basisidee achter het Community Land Trust model is dat het de gemeenschap is die eigenaar is en beheerder van de grond. Dit idee wordt vorm gegeven in een uniek bestuursmodel. (#lien vers page gouvernance CLTB). CLTB is een ledenvereniging. Iedereen wie een woning wil kopen wordt automatisch lid, net als iedereen die woont in een appartement op CLTB-grond. Ook iedereen die onze werking wil steunen kan lid worden, net als de vele verenigingen waarmee wij samenwerken.  Elk jaar komt deze gemeenschap samen ter gelegenheid van onze algemene vergadering. Die vergadering is telkens een belangrijk ontmoetingsmoment tussen de leden, en hier worden de belangrijke beslissingen bekrachtigd.

 

De algemene vergadering verkiest ook de raad van bestuur. Die is samengesteld uit vertegenwoordigers van de bewoners en toekomstige bewoners, vertegenwoordigers van de buurten en het middenveld en vertegenwoordigers van het Brussels Gewest.

Met de steun van

Ce site utilise des cookies pour améliorer votre expérience. Nous supposerons que cela vous convient. Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring te verbeteren. We gaan ervan uit dat je hiermee akkoord gaat. This website uses cookies to improve your experience. We assume you are ok with this.  Read more