Onze impact

Toegang tot huisvesting is een fundamenteel recht. Degelijke en betaalbare huisvesting is een voorwaarde voor een waardig leven. Toch hebben veel Brusselaars er geen toegang toe.

 

Community Land Trust Brussel werkt aan een alternatief systeem om prijsstijgingen te beperken. Dankzij het innovatieve Community Land Trust (CLT) model ontwikkelen we woningen die permanent betaalbaar zijn voor mensen met lage inkomens. Wij geven onze bewoners een centrale rol in de ontwikkeling en het beheer van deze woningen. Op die manier moedigen wij hun autonomie aan en werken wij aan de totstandkoming van veerkrachtige, multiculturele gemeenschappen. Als pioniers van de Europese CLT-beweging willen we ook een actieve rol spelen in de verspreiding van dit model in Brussel, België en Europa, om zo meer rechtvaardige, inclusieve en duurzame steden te bouwen.

Betaalbare en kwalitatieve woningen

Roue Libre CLTB

Community Land Trust Brussel ontwikkelt blijvend betaalbare woonprojecten voor mensen met een beperkt inkomen. De grond blijft eigendom van de gemeenschap, terwijl de woningen die erop gebouwd worden aan ons publiek worden verkocht aan een prijs gebaseerd op hun inkomen. Ten zorgen we ervoor dat de woningen voor altijd betaalbaar blijven. De bewoners kunnen hun appartement doorverkopen, maar onze herverkoopformule zorgt ervoor dat de woning ook betaalbaar blijft voor de volgende kopers.

De huidige bewoners van Community Land Trust Brussel besteden gemiddeld 28% van hun inkomen aan de maandelijkse afbetaling van hun hypothecaire lening.

4 gemeenschapslokalen

De projecten van CLTB omvatten 4 collectieve ruimten: 2 verenigingslokalen, een laagdrempelige ontmoetingsplek  voor de wijk en een collectieve ruimte voor de bewoners.

86% van de eigenaren van CLTB- woningen beschouwen hun buurt als aangenaam om te wonen.

Een sterke, inclusieve en veerkrachtige gemeenschap

Community Land Trust Brussel bouwt woningen, maar bouwt ook aan een sterke gemeenschap. Bewoners worden betrokken bij het ontwerp en het beheer van woonprojecten. CLTB en zijn partners ondersteunen hen in dit proces zodat zij hun woning vervolgens zelfstandig kunnen beheren. Community Land Trust Brussel werkt ook samen met lokale verenigingen zodat onze projecten beantwoorden aan de behoeften van de buurt, door de gemeenschapsinfrastructuur in de projecten te integreren. Tot slot ontwikkelt CLTB samen met bewoners collectieve projecten zoals huiswerkbegeleiding of fietslessen.

Indépendance

De Community Land Trust Brussels telt 1641 leden (kandidaat-eigenaars en -eigenaars, sympathisanten).

64% van de gezinnen in een CLTB-woning zijn eenoudergezinnen.

90% van onze bewoners vindt dat hun woonsituatie is verbeterd sinds ze naar een CLTB-project zijn verhuisd.

Verhalen

Ik ben er trots op de zeven gezinnen van Le Nid en de bewoners van de andere CLTB-projecten in de Raad van Bestuur te vertegenwoordigen. Ik probeer de stem van de bewoners te laten horen, wat niet altijd makkelijk is. Maar tijdens de vergaderingen heeft iedereen het recht om te spreken en om gerespecteerd te worden. Ik kan vrijuit zeggen ‘ha nee, dat gaat niet gebeuren’… Ik hoop dat het Community Land Trust-model zich zal verspreiden, dat kan alleen maar een goede zaak zijn. Ik weet hoeveel geluk ik heb gehad en ik ken kansarme mensen die graag een eigen huis zouden willen hebben. Als ik in ruil daarvoor kan helpen, wat zou ik dan nog meer willen?

Tsevi, CLTB inwoner en bestuurslid. 

“Ik herinner me nog goed hoe ik op de eerste vergadering van Arc-en-Ciel aankwam… Een gevoel van vreugde en angst tegelijkertijd. Ik hoorde dat we met dertig gezinnen zouden zijn, en daar schrok ik toch wat van. Maar ze legden ook uit dat we mekaar goed zouden leren kennen voor we naar onze nieuwe woningen zouden verhuizen, en dat stelde me dan weer gerust. Ik stelde me voor aan de groep, en iedereen heette me welkom. Er was geen drempel. Wat mij het meest aantrekt in CLTB is het sociale aspect. En natuurlijk de betaalbaarheid van de woningen. Vandaag kan je nergens anders nog iets kopen als je geen spaargeld hebt.

Massandjé, bewoner.

Het Community Land Trust-model verspreiden

Het CLT-model kan op veel verschillende manieren worden toegepast. Sinds de opkomst in de jaren 70 in de Verenigde Staten zijn er wereldwijd 500- 600 CLT’s opgericht. Community Land Trust Brussel, de eerste CLT in continentaal Europa, neemt actief deel aan de verspreiding van het CLT-model. We gebruiken onze ervaring en expertise om andere CLT’s te helpen.

De deelname aan het opstellen of de vermelding van de CLTB in 3 beleidsdocumenten die in 2020 gepubliceerd werden, kunnen getuigen van de politieke en publieke steun.

CLTB ontwikkelt zijn activiteiten samen met heel wat partners. Wij willen al onze partnerverenigingen bedanken, of ze nu dagelijks betrokken zijn bij de uitvoering van onze projecten, of ze ons sinds de oprichting van CLTB steunen, of dat ze zich recenter bij onze beweging hebben aangesloten.

Community Land Trust Brussel komt regelmatig in de pers. Onze persoverzichten vindt u hier!

Onze impactrapport

Vragen over onze impactmeting of de resultaten ervan? Neem contact met ons op!

Steun onze acties

Ik doe een gift

Het is tijd om samen een stad te bouwen. Het is tijd om betaalbare huisvesting voor iedereen werkelijkheid te maken. Steun onze acties.

Ik laat mijn huis na

Wilt u een eigendom of een terrein nalaten of schenken aan CLTB? Neem contact met ons op.

Partner worden

Zou uw bedrijf of organisatie een actie willen opzetten ten voordele van Community Land Trust Brussel? Neem contact op met Geert de Pauw (coördinator).

Ce site utilise des cookies pour améliorer votre expérience. Nous supposerons que cela vous convient. Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring te verbeteren. We gaan ervan uit dat je hiermee akkoord gaat. This website uses cookies to improve your experience. We assume you are ok with this.  Read more