Uw huis in goede handen – voor altijd

Uw huis in goede handen – voor altijd


Community Land Trust Brussel is een stichting van openbaar nut die mensen met een bescheiden inkomen helpt om hun droom te realiseren: een plek waar de kinderen geborgen en veilig kunnen opgroeien, of een plek om waardig oud te worden in een solidaire omgeving. CLTB werkt ook aan structurele oplossingen: gronden voor altijd uit de speculatieve markt halen, en zo de wortels van de wooncrisis aanpakken.


Wilt u uw woning nalaten aan een organisatie die garandeert dat ze voor altijd voor een sociaal en solidair doel zal worden gebruikt? Dan is ze bij ons in goed handen! Voor altijd.


Wij garanderen dat uw woning generatie na generatie een veilige thuis zal zijn voor gezinnen met een laag inkomen, een plek waar de kinderen geborgen kunnen opgroeien, een opstap naar sociale emancipatie, en een schakel in een solidaire gemeenschap.


Door uw huis of uw grond aan ons te schenken:

 • Biedt u een toekomst aan vele generaties gezinnen met een laag inkomen
  Helpt u aan de realisatie van het recht op wonen, ook voor de meest kwetsbaren
 • Wordt uw vastgoed voorgoed uit het speculatief systeem gehaald, het systeem dat de oorzaak is van de wooncrisis en van grote sociale ongelijkheid
 • Draagt u bij aan de ontwikkeling van een solidaire gemeenschap die mee willen bouwen aan een rechtvaardige stad


Elke schenking van een huis of een grond is een hefboom om onze werking te versterken en onze slagkracht te vergroten, om andere projecten mogelijk te maken.


Op maat

 
 • Het is het huis of de grond die u ons schenkt die wij gebruiken om onze doelstellingen te realiseren, niet het geld uit de verkoop ervan.
 • Wij garanderen u dat uw woning altijd een sociaal nut zal dienen, en nooit op de markt zal verkocht worden.
 • CLTB werkt in het Brussels Gewest en ruime omgeving. Wilt u ons een grond of huis nalaten buiten ons werkingsgebied, of wilt u ons (een deel) van uw roerende vermogen schenken, dan zullen wij dit aanwenden voor projecten in Brussel.
 • Als u bijzondere wensen hebt voor het gebruik van uw woning (bijvoorbeeld dat zij zal bestemd zijn voor daklozen, voor vrouwen, voor mensen met een beperking,…), dan zullen wij daar voor zorgen.


Wil u meer weten hierover? Wil u in een persoonlijk en vertrouwelijk gesprek de mogelijkheden bespreken? Contacteer Geert De Pauw op 02 840 61 49 of zend een mail: geert.depauw@cltb.be.


Interessante vragen over uw testament of legaat


Door CLTB op te nemen in uw testament, helpt u mee om blijvend betaalbare woningen voor gezinnen met een laag inkomen . Zeker wie geen kinderen heeft kan door het maken van een testament zelf beslissen waar zijn/haar vermogen na overlijden terecht komt. Omdat dit juridisch correct moet verlopen, helpen wij u vrijblijvend en discreet met al uw vragen.


Onder meer met onderstaande vragen kunnen wij u helpen:

 • Kan ik via mijn testament iets nalaten aan een goed doel?
 • Wat is de rol van de notaris?
 • Hoe schrijf ik mijn testament?
 • Wie zijn mijn wettige erfgenamen?
 • Wat kost het om een testament te laten opmaken?
 • Wanneer schrijf ik mijn testament?
 • Kan ik een gemaakt testament nog veranderen?
 • Wat kan ik nalaten aan CLTB als ik kinderen heb?


Met al uw vragen kan u terecht bij Geert De Pauw. Hij maakt graag tijd voor u om op deze vragen te antwoorden.


Hervorming erf- en schenkbelasting in Vlaanderen


Vanaf 1 juli 2021 werd de belasting op nalatenschappen en schenkingen voor goede doelen 0 %. Dit geldt zowel vo roerende als onroerende goederen. Bovendien verdween het duolegaat.

 

Testament


Als u wenst vast te leggen wat er later met uw vermogen zal gebeuren, kan u een testament opstellen waarbij u vastlegt wat u aan wie wil nalaten. U bent niet helemaal vrij om te bepalen wie wat zal krijgen. De wet en het huwelijkscontract bepalen de orde waarin geërfd wordt.


Met een testament kan u het beschikbare gedeelte van de nalatenschap vrij verdelen (dat is het gedeelte dat niet verplicht naar kinderen of partner hoeft te gaan). In een testament kan u ook een organisatie zoals CLTB begunstigen. Wanneer u geen kinderen of familie hebt, is het aangeraden een testament op te stellen. Met een testament legt u vast wat u aan wie wil nalaten. Zonder testament erven de langstlevende echtgenoot en de (klein)kinderen alles. Na hen komen de ouders, broers en zussen, neven en nichten in aanmerking. Is er geen familie? Dan gaat de volledige nalatenschap naar de staat.


Sinds op 1 september 2018 is het nieuwe erfrecht van kracht. Dat geeft u meer vrijheid. Kinderen hebben samen recht op de helft. Over de andere helft kan u zelf beslissen. Heeft u geen kinderen, dan kan u zelf beslissen over de volledige erfenis.


In een testament kan u ook een organisatie zoals CLTB begunstigen.


Heb u een huwelijkscontract ? Dit heeft voorrang op bepalingen in het testament. Bent u gehuwd met scheiding van goederen en verblijvingsclausule (langst leeft al) ? Dan erft de langstlevende en kan u niets nalaten aan derden. Die clausule kan u wijzigen met een keuzebeding. Dan MOET de langstlevende niet alles meer erven (en al snel 27% belastingen betalen).


Wat is een legaat?


Een legaat of testamentaire making is een onderdeel van het testament waarin de erflater beschrijft dat hij of zij een bepaald iets (een voorwerp, een juweel, waardepapieren, een onroerend goed, een som geld,…) nalaat aan een welbepaald iemand (de legataris genoemd. Het gaat dus eigenlijk om een soort schenking die geregeld wordt via een testament.


Een legataris kan een persoon zijn, maar ook een goed doel. De legataris moet duidelijk bij naam genoemd worden in het testament.


Wanneer kiezen voor een legaat?

Een legaat is in twee gevallen interessant:

 1. als je reservataire erfgenamen hebt (erfgenamen die aanspraak kunnen maken op hun reserve) en een bepaald deel van jouw vermogen of bepaalde goederen (max. 50 %) wilt nalaten aan bijvoorbeeld een bepaalde persoon die geen wettelijke erfgenaam is, een goed doel…
 2. als je geen reservataire erfgenamen hebt en je volledige vermogen wilt nalaten aan een persoon of een instelling of organisatie.

 

Ik wens meer informatie om CLTB op te nemen in mijn testament

 
Contacteer mij

  Ce site utilise des cookies pour améliorer votre expérience. Nous supposerons que cela vous convient. Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring te verbeteren. We gaan ervan uit dat je hiermee akkoord gaat. This website uses cookies to improve your experience. We assume you are ok with this.  Read more