Jobs, stages en vrijwilligerswerk

Onze stageaanbiedingen

Voor een stage of vrijwilligerswerk bij Community Land Trust Brusselskunt u uw sollicitatie (CV en motivatiebrief) sturen naar info@cltb.be.

Vacatures

Fair Ground Brussels - Project Manager

Fair Ground Brussels is een jonge sociale vastgoedcoöperatie, opgericht door een reeks verenigingen met veel ervaring op het vlak van huisvesting, daklozenopvang, alternatieve financiering en stadsontwikkeling. De coöperatie wil onder andere blijvend betaalbare woningen realiseren voor mensen met een laag inkomen, om zo bij te dragen aan de oplossing van de wooncrisis in Brussel. Daarvoor wil ze beroep doen op investeringen burgers en sociale impactinvesteerders. De coöperatie heeft tot op heden 14 appartementen en 2 verenigingslokalen in beheer. De bedoeling is om dit de komende jaren op te schalen om zo op een significante manier te kunnen bijdragen aan de creatie van voldoende betaalbare woningen in Brussel.

 

De door Fair Ground geproduceerde woningen zullen nooit op de markt kunnen verkocht worden. Dit leidt tot een veel duurzamere sociale impact, maar een kleinere financiële opbrengst voor de investeerders.

 

Om dit mogelijk maken willen wij nu een actieonderzoek naar de beste strategie is om op grote schaal woningen te produceren via Fair Ground, onder andere op het vlak van financiële producten, doelgroep, communicatiestrategie, juridische montages, en vastgoedoperaties. Het is de bedoeling om concrete modellen uit te werken, op basis van een à twee pilootprojecten, met de bedoeling om in de mate van het mogelijke een van deze projecten ook te realiseren na afloop van het onderzoek. Het onderzoek zal lopen over anderhalf jaar.

OPDRACHT

In samenwerking met de coördinatrice van Fair Ground Brussels en met steun van de raad van bestuur sta je in voor het opzetten van het actieonderzoek. Voor een of twee reeds gedefinieerde sites (nieuwbouw en/of renovatie) zal je:

 • Een programmatorische en financiële studie uitvoeren;
 • UIt wat er bestaat, ,een financieel plan uitwerken naar de beste manier waarop Fair Ground de operatie kan financieren;
 • Op zoek gaan naar mogelijke investeerders ;
 • Met de steun van de communicatiegroep communicatiecampagnes voeren om fondsen te werven voor deze proefprojecten;
 • Procedures ontwikkelen voor de realisatie van het project ;
 • Contacten onderhouden met alle betrokken partijen (eigenaar, overheden, partners,…) en nieuwe samenwerkingsverbanden uitwerken
 • Een algemene strategie uitwerken voor de vastgoedontwikkeling door Fair Ground.
PROFIEL
 • Je onderschrijft de waarden en de visie van onze coöperatie en bent enthousiast om je kennis in te zetten voor een sociaal doel.
 • U hebt ervaring met het opstellen van financiële plannen en het ontwikkelen van innovatieve financieringsoplossingen
 •  Je hebt expertise in fondsenwerving en een sterk netwerk
 • Je bent een goede communicator en onderhandelaar.
 • Je kan zowel zelfstandig als in teamverband werken, je neemt initiatief.
 • Je kan op een georganiseerde manier en kan deadlines halen.
 • U bent vertrouwd met IT-tools, met name gedeelde tools
 • Je hebt een goede kennis van het Frans (werktaal), kennis van het Nederlandsen het Engels is een pluspunt.
 • Ervaring en netwerk in de Brusselse vastgoedsector is een pluspunt.
 • Juridische kennis is een pluspunt.
AANBOND

Duur : Contract Bepaalde Duur – 18 maand.
Werkplaats : kantoren van partners in Brussel + telewerken mogelijk.
Condities : 4/5e, bezoldiging vastgesteld volgens de schalen van de paritaire commissie Begin : zo snel mogelijk

SELECTIEPROCDURE

Stuur een schriftelijke motivering en een gedetailleerd CV per e-mail naar: info@fairground.brussels.

Uiterste datum voor indiening van kandidaturen: 15/9/2022
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Coline Van der Vorst: coline.vandervorst@fairground.brussels.

Vrijwilligerswerk

Wil je je tijd geven?De Community Land Trust Brussels is vaak op zoek naar vrijwilligers om haar acties te ondersteunen en haar gemeenschap van leden levendig te houden (conversatietafels, huiswerkschool, onze leden leren fietsen, enz.). 

 

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen: info@cltb.be

 

 

Ce site utilise des cookies pour améliorer votre expérience. Nous supposerons que cela vous convient. Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring te verbeteren. We gaan ervan uit dat je hiermee akkoord gaat. This website uses cookies to improve your experience. We assume you are ok with this.  Read more