Een participatieve studie over de Brusselse commons

De participatieve studie over de Brusselse commons is gepubliceerd. Deze studie, op initiatief van Leefmilieu Brussel en Economie en Werkgelegenheid Brussel, heeft als doel de Brusselse commons, hun economische, ecologische en democratische impact en hun ontwikkelingsmogelijkheden in kaart te brengen.

Dit rapport is het resultaat van de werkzaamheden van een consortium bestaande uit Community Land Trust Brussel, Communa, Ecores en EQUAL.

De studie is als volgt gestructureerd: een vergelijkende studie van zes Europese steden die een overheidsbeleid voeren ter ondersteuning van de stedelijke commons, een overzicht van de Brusselse commons, 20 uitgebreide interviews met Brusselse commons, waarin naar hun behoeften gepeild wordt, een drieledige analyse (op meta-, meso- en microniveau) van de impact van commons in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en een actieplan op basis van de bovenvermelde vergelijkende studie en behoefteanalyse.

Het actieplan omvat volgende maatregelen:

  1. Gezamenlijk een kader opzetten voor steun aan de commons door hen te betrekken bij de uitwerking en het beheer van en de besluitvorming over steunmaatregelen. De studie stelt voor een vertegenwoordigend orgaan voor de Brusselse commons te ondersteunen. Dit zal als aanspreekpunt van het gewest fungeren bij het opzetten van het gewestelijke kader voor steun aan de commons. Ook de uitwerking en goedkeuring door de Brusselse regering van een Brussels commonshandvest dat de concrete verbintenissen t.a.v. de commons vastlegt.
  2. De overheidssteun aan de commons als een continuüm beschouwen, van ontstaan tot bestendiging, met als doel een sterk commonsecosysteem tot stand te brengen. Daartoe is het nodig de financieringsregelingen te vereenvoudigen, de diversiteit van de commons te bevorderen, de vraag naar producten en diensten van de commons te stimuleren via overheidsopdrachten en de bijdragen van de commons tot de samenleving te waarderen.
  3. Een beleid ontwikkelen om ruimten permanent beschikbaar te stellen voor commons, door het steunkader voor tijdelijk gebruik van ruimten te versterken en door publieke verhuurders aan te moedigen na te denken over manieren om tijdelijk gebruik te bestendigen.
  4. Sensibilisering voeren rond commons via evenementen voor overheidsdiensten omvernieuwing teweeg te brengen in het opzet van het overheidsoptreden.

 

De studie werd voor het eerst gepresenteerd op 23 oktober in aanwezigheid van de staatssecretaris Barbara Trachte en minister Alain Maron.

Geïnteresseerd in de resultaten van de studie? Bekijk de volledige studie of lees de samenvatting hier: https://economie-werk.brussels/shifting-commonsCe site utilise des cookies pour améliorer votre expérience. Nous supposerons que cela vous convient. Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring te verbeteren. We gaan ervan uit dat je hiermee akkoord gaat. This website uses cookies to improve your experience. We assume you are ok with this.  Read more