Een andere blik op architectuur en stedenbouw door het integreren van de genderkwestie

De genderkwestie is niet enkel een vrouwenkwestie! Het bouwen van de stad, op wijk- of woonniveau, raakt immers het dagelijks leven van zowel vrouwen als mannen. Deze notie is gebaseerd op een fundamentele waarde: gelijkheid tussen mannen en vrouwen in hun toegang tot de stadsomgeving in al haar facetten. Ook CLTB is hier gevoelig voor.

Op 1 oktober organiseerde de vereniging Angela.D, een partner van CLTB die de autonomie van vrouwen op verschillende levensdomeinen versterkt (o.a. huisvesting), een studiedag in het kader van het woonproject CALICO. Deze dag had als titel “Huisvesting, gemeenschap, buurt… Op weg naar een feministische benadering van woonplaatsen ”. Institutionele partners, verenigingen uit Vorst, maar ook zij die betrokken zijn bij huisvesting in Brussel namen hier deel aan.

Het doel van deze bijeenkomst was om de essentiële noties rond de genderkwestie in te leiden en hun toepassing op stedelijke ruimte te analyseren: van huisvesting tot de bouw van een ruimtelijk beleid dat gericht is op de concrete behoeften van vrouwen. Vrouwen hebben op heden nog steeds geen gelijke toegang tot de stad, omwille van hun verschillende sociaaleconomische positie.

Door middel van workshops en praktische oefeningen bespraken de deelnemers de verschillende rollen in de samenleving en hoe de ontwikkeling van woonruimtes ongelijke genderverhoudingen in huisvesting kan versterken of voorkomen. Tot slot werden ook mobiliteitspraktijken en toegang tot diensten in de stad besproken. Op basis van de ervaringen van de deelnemers werden aanbevelingen geformuleerd met het oog op de ontwikkeling van stad voor zowel mannen als vrouwen.

De dag werd afgesloten met een presentatie van Europese co-housingprojecten door Lidewij Tummers, auteur en onderzoeker aan de Universiteit van Delft. Bijzondere aandacht werd besteed aan projecten rond gemeenschapsruimtes. Het gaf perspectieven op het bouwen van een stad voor iedereen en hoe huisvesting een middel kan zijn om dit te bereiken.

Heb je interesse in deze kwesties en het bouwen van een egalitaire stad? Aarzel dan niet om de vzw Angela.D te contacteren: https://angela-d.beCe site utilise des cookies pour améliorer votre expérience. Nous supposerons que cela vous convient. Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring te verbeteren. We gaan ervan uit dat je hiermee akkoord gaat. This website uses cookies to improve your experience. We assume you are ok with this.  Read more