Debat en workshop: Grond van de markt halen om de stad betaalbaar te maken

Live Twitch : https://www.twitch.tv/cltb_stream

De huizenprijzen stijgen in Brussel en in steden over de hele wereld. Een van de oorzaken is de financialisering van huisvesting: het internationaal kapitaal heeft de woning ontdekt als een veilig beleggingsobject.

Zou een oplossing voor de wooncrisis niet kunnen zijn om woningen en grond van de markt te halen, zodat er niet mee gespeculeerd kan worden en ze voor altijd betaalbaar blijven? Community Land Trusts doen dit nu al in steden over de hele wereld. Hoe kan dit worden opgeschaald? Wat is het potentieel voor Brussel?

Community Land Trusts (CLT’s) zijn door de gemeenschap geleide organisaties die grond aankopen om er betaalbare woningen en andere voorzieningen op te ontwikkelen. Door de eigendom van de grond te scheiden van die van de gebouwen, en antispeculatievoorwaarden aan de eigendom van de gebouwen te verbinden, blijven ze voor altijd betaalbaar.

Het evenement vindt plaats in het Engels en Frans, met simultaanvertaling Frans/Engels.

Vrijdag 28 Oktober - Perspective.Brussels (Rue de Namur 59, 1000 Bruxelles)
Programma
Debat (FR-EN)

14u – David Ireland, directeur van World Habitat. In de afgelopen 20 jaar hebben drie CLT’s de World Habitat Award ontvangen, georganiseerd door World Habitat in samenwerking met UN-Habitat. De laatste is Community Land Trust Brussel (CLTB). Wat zijn CLT’s en wat kunnen ze doen in de strijd voor het recht op wonen?

14u10 – Thibault Leroy, coördinator van het CLTB. In 10 jaar tijd heeft het CLTB het potentieel van het model in Brussel en zijn complementariteit met andere huisvestingsactoren aangetoond. Moet het een «niche» blijven of kan het een belangrijkere rol spelen?

14u20 – Brenda Torpy. Samen met Bernie Sanders, destijds burgemeester van de stad Burlington, richtte zij de Champlain Housing Trust op. Met de steun van de stad is de trust uitgegroeid tot een van de grootste CLT’s in de Verenigde Staten. CHT beheert koopwoningen, huurwoningen, parken, commerciële ruimtes, wooncoöperaties, daklozenwoningen en nog veel meer. In 2008 wonnen zij de World Habitat Award.

14u45 – Mariolga Julia Pacheco werkt voor de Caño Martín Peña CLT in Puerto Rico. Deze CLT is het resultaat van de strijd van de bewoners van een informele wijk in de Puerto Ricaanse hoofdstad San Juan. Zij slaagden erin om de 80 hectare grond in een wijk nabij het stadscentrum gemeenschappelijk eigendom van alle bewoners te maken en zo een dam op te werpen tegen oprukkende gentrificatie. In 2015 wonnen ze de World Habitat Award.

15u10 – Vanesa Valiño, kabinetschef van de schepen voor wonen in Barcelona. De stad Barcelona heeft veel overeenkomsten met Brussel, zoals het grote gebrek aan sociale woningen en de sterke stijging van de huizenprijzen die de armen en steeds meer mensen met een middeninkomen uit de stad verdrijft. De stad ontwikkelt een reeks initiatieven om dit aan te pakken. Een daarvan is de oprichting van een stedelijke CLT, die als basis moet dienen voor coöperatieve en sociale woningbouwprojecten.

15u35 – Thomas Dawance, doctoraatstudent aan de VUB. Hij bestudeerde van nabij het CALICO-project in Vorst, dat in 2021 werd ingehuldigd. Dit project is in vele opzichten vernieuwend. Het bevat onder meer de eerste coöperatieve woningen op CLT-grond in Brussel. Het was een van de inspiratiebronnen voor de Housing Deal, een initiatief van het Brusselse netwerk Sohonet, dat grond uit de markt wil halen en de ontwikkeling van coöperatieve woonprojecten wil vergemakkelijken.

16u – Pauze.

Workshop

16u – De Housing Deal: publieke en private grond definitief uit de markt halen en ter beschikking stellen aan coöperaties voor de ontwikkeling van betaalbare woningen. Dit gebeurt al in veel steden, bijvoorbeeld in Zwitserland. Barcelona lanceert nu een dergelijk programma. Het Sohonet-netwerk pleit voor een soortgelijke aanpak voor Brussel. Wat is het potentieel voor onze regio? Wat zijn de obstakels? Hoe kan het in de praktijk worden gebracht? (FR)

16u – Instrumenten voor stadsvernieuwing als hefboom voor de de-commodificatie van woningen. Hoe kunnen bestaande instrumenten zoals wijkcontracten, stadsvernieuwingscontracten, belastingvoordelen en andere worden gebruikt om grond en woningen definitief uit de markt te halen? Welke rol kan een CLT hierin spelen? (FR)

16u – Het CLT-model als basis voor een gemengde stad: niet alleen woningen, maar ook gemeenschapsvoorzieningen, kunstenaarsateliers, sportvoorzieningen, buurtvoorzieningen, ondernemingen uit de sociale economie, enz. kunnen op gemeenschapsgrond worden ontwikkeld. Zo kunnen we bijdragen tot een gemengde stad en tegelijk de gentrificatie afremmen. Is dit haalbaar in Brussel? (FR)

16u – Het CLT-model: een oplossing voor Europese steden? Nu de huisvestingscrisis in heel Europa zijn tol eist, zijn veel steden op zoek naar innovatieve oplossingen om hun huisvestingsbeleid aan te vullen. Welke rol kunnen CLT’s spelen? Hoe kunnen steden samenwerken met bottom-up initiatieven en omgekeerd? Welke complementariteit met sociale huisvesting en andere instrumenten van het huisvestingsbeleid? (EN)

17u30 – Drankje aangeboden door Perspective.Brussels.

Met de steun van
C


Ce site utilise des cookies pour améliorer votre expérience. Nous supposerons que cela vous convient. Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring te verbeteren. We gaan ervan uit dat je hiermee akkoord gaat. This website uses cookies to improve your experience. We assume you are ok with this.  Read more